În conformitate cu prevederile din H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, organizeaza în data de 05 ianuarie 2017, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice temporar vacante:

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia Monitorizare Implementare Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, sect. 1, Bucureşti. (termen limită 30 decembrie 2016)

23.12.2016: Anunţ concurs

03.01.2017: Rezultat selecţie dosare

06.01.2017: Rezultat proba scrisă

11.01.2017: Rezultat interviu

Posturile vacante în administrația publică