Contact


Pentru informaţii generale privind oportunitățile de finanțare oferite prin Programele Operaţionale 2014-2020, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale şi Helpdesk vă stă la dispoziție la următoarele numere de telefon:

Informații generale Programul Operațional Competitivitate - 0372 614 321

Informații generale Programul Operațional Regional - 0372 111 409

Informații generale Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate  - 0372 614 480

Informații generale Programul Operațional Asistență Tehnică - 0372 614 324

Informații generale Programul Operațional Capacitate Administrativă  - 0372 838 822

Informații generale Programul Operațional Capital Uman - 0372 838 531, 0372 838 570

Informații generale Programul Operațional Infrastructură Mare - 0372 614 327

 

Pentru informații suplimentare/ cu caracter tehnic privitoare la ghiduri sau implementare proiecte, vă recomandăm să accesați Platforma HELPDESK sau să utilizați datele de contact ale Autorităților de Management, corespunzătoare fiecărui Program Operațional:

POC

POR

POAD

POAT

POCA

POCU

POIM

 

Pentru AM aferente perioadei 2007–2013:

AM POSDRU – 0372 614 458; 0372 614 459

AM POSCCE – 0372 614 401

AM POAT – 0372 838 896

AM POST – 021 319 61 47

AM POSM – 021 300 62 50