Contact


Pentru informaţii generale privind oportunitățile de finanțare oferite prin Programele Operaţionale 2014-2020, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale şi Helpdesk vă stă la dispoziție la următoarele numere de telefon:

Informații generale POCU - 0372 838 896

Informații generale POAD - 0372 614 480

Informații generale POIM - 0372 614 324

Informații generale POC - 0372 614 431

Informații generale POR - 0372 838 634

Informații generale POAT - 0372 614 420

Informații generale POCA - 0372 838 822

 

Pentru informații suplimentare/ cu caracter tehnic privitoare la ghiduri sau implementare proiecte, vă recomandăm să accesați Platforma HELPDESK sau să utilizați datele de contact ale Autorităților de Management, corespunzătoare fiecărui Program Operațional:

POCU

POIM

POC

POR

POAT

POAD

POCA

 

Pentru AM aferente perioadei 2007–2013:

AM POSDRU – 0372 614 417

AM POSCCE – 0372 614 401

AM POAT – 0372 838 896

AM POST – 021 319 61 47

AM POSM – 021 300 62 50