Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 26.03.2015 - Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020

  Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational „Capital Uman” 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.

  Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 57 de candidaturi.

  In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un numar de 14 organizatii (Lista prealabila a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibila aici).

  Contestatiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucuresti.

  In urma analizarii si solutionarii eventualelor contestatii, va fi stabilita lista finala cu cele 14 organizatii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operational „Capital Uman” 2014-2020.

 • 24.03.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajați" (DMI 2.3), ca urmare a finalizării evaluării de către OI POSDRU CNDIPT.

  În cursul zilei de 24.03.2015, solicitanții ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza B și solicitanții cererilor de finanțare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI CNDIPT la adresa evaluare2015@tvet.ro.

  Solicitanții ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

  Contestația se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poștă, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

  Pentru contestațiile depuse personal, data limită de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este vineri, 27 martie 2015, ora 14.00.

  Pentru contestațiile transmise prin poștă sau prin curier, data limită de transmitere este vineri, 27 martie 2015.

 • 19.03.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.

  Anexe

 • 19.03.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.

  Anexe

  Manual ActionWeb

 • 12.03.2015 - Anunt

  AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial nr 151/02.03.2015, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absortiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.