Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 19.09.2014 - Anunt

  MFE AM POS DRU publica lista cu primele proiecte aprobate, care au obtinut peste 80 de puncte in cadrul procesului de evaluaresi selectie aferente cererii de propuneri de proiecte 168 (DMI 6.1).
  Solicitantii care nu se regasesc in lista publicata vor fi informati in legatura cu rezultatele procesului de selectie in perioada imediat urmatoare.

 • 16.09.2014 - Anunt

  DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finantare.

  Anexa 1

  Anexa 2

 • 11.09.2014 - Anunt

  AMPOSDRU anunţă că sistemul informatic Actionweb este functional.

 • 10.09.2014 - Anunt

  AMPOSDRU anunţă că in zilele de 10 si 11 septembrie 2014, sistemul Actionweb nu este funcțional din cauza efectuării unor operaţiuni de întreţinere.

  Mulţumim pentru inţelegere.

 • 01.09.2014 - Anunt

  DG AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1).

  În cursul zilei de 01.09.2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare.

  Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regasesc în lista atașată, dar nu primesc scrisoare de informare până la data de 2.09.2014, ora 10, vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare168@fonduri-ue.ro .

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.