Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • Anunt - 28.05.2015

  Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial, in data de 27.05.2015, a Ordinului privind aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din AP 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”
  Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 12.06.2015, ora 10.00, pâna în data de 19.06.05.2015, ora 16.00.

 • Anunt - 27.05.2015

  Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

 • Anunt - 25.05.2015

  MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.

 • Anunt - 25.05.2015

  MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”.

 • Anunt - 25.05.2015

  Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din DMI 1.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.
  AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 08.05.2015 - Informare

  Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire si tutorat.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.