Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 29.06.2015 - Anunt

  MFE publica lista cererilor de finantare care au fost aprobate în Faza B, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practica pentru studenti" (DMI 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa").

  În cursul zilei de 29.06.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare, exclusiv la adresa / adresele de e-mail precizate în cererea de finantare.

  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi,2 iulie 2015, ora 16.00.

  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 2 iulie 2015.

  Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta OI POSDRU CNDIPT la adresa de e-mail evaluare2015@tvet.ro.

 • 27.06.2015 - Anunt

  Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

  Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare. Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

 • 22.06.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica Nota privind notificarea expertilor in cadrul CPP nr. 187-190.

 • 22.06.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 188 „Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii” (DMI 2.2) si 187 "Sprijin pentru doctoranzi” (DMI 1.5).

  În cursul zilei de 22.06.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare pâna la sfârsitul zilei, vor contacta OI MECS la adresa oiposdru@oiposdru.edu.ro.

  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 25 iunie 2015, ora 16.00.

  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 25 iunie 2015.

   

  Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

  AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 188 „Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii” (DMI 2.2)si 187 "Sprijin pentru doctoranzi” (DMI 1.5)

   

  În cursul zilei de 22.06.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

   

  Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare pâna la sfârsitul zilei, vor contacta OI MECS la adresa oiposdru@oiposdru.edu.ro.

   

  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

   

  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

   

  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 25 iunie 2015, ora 16.00.

   

  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 25 iunie 2015.
 • 19.06.2015 - Anunt

  MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:

  1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft

  1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft

  1.3 Contract de finanţare – draft

  1.4 Acord de Parteneriat – draft

  2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”

  2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA  „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

  2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

  Vă rugăm să transmiteți, conform formatului atașat (link document) propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.07.2015.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 08.05.2015 - Informare

  Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire si tutorat.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.