Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 31.08.2015 - Anunt

  MFE - Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Directiei Generale Programe Capital Uman, in acord cu prevederile Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, art.Art. 7 – "Reuniunile CM", alin. (13) publica Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 Mai 2015, precum si Sinteza deciziilor luate in cadrul acestei reuniunii.

 • Anunt - 11.08.2015

  MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, actualizat in acord cu rezultatul procedurii de consultare scrisa a membrilor CM POCU si decizia DG CPU nr. 131/2015, de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si de abrogare a deciziei nr. 74/20.05.2015.

 • Autoritatea de Management și Organismele Intermediare POS DRU în dialog deschis cu beneficiarii

  La sfârșitul lunii mai, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, declara: “Vreau ca AM-urile din cadrul MFE să acorde o atenție deosebită pe tot parcursul unui an dar, cu precădere, în această perioadă, întâlnirilor cu beneficiarii (…) pentru că îmi doresc să venim în continuare în sprijinul beneficiarilor, să optimizăm astfel procedurile referitoare la evaluare, selecţie, contractare, implementare, monitorizare și plată a proiectelor, să corectăm lucrurile acolo unde este cazul”.

  În acest context și în continuarea întâlnirilor cu beneficiarii desfășurate la nivelul fiecărui Organism Intermediar POS DRU, Autoritatea de Management POS DRU (Direcția Generală Programe Capital Uman - MFE) și Organismele Intermediare au organizat, în perioada 21-31 iulie 2015, o serie de sesiuni de dialog la nivel regional la care au participat aproximativ 400 de beneficiari care implementează proiecte co-finanțate prin intermediul POS DRU 20017-2013.

  Aceste sesiuni au avut drept scop prezentarea rezultatelor POS DRU 2007-2013, a termenelor stabilite cu privire la închiderea programului operațional, colectarea și discutarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor și a propunerilor de îmbunătățire a acesteia, precum și prezentarea noilor oportunități de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

  În ciuda dificultăților întâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor acestora, indiscutabil au existat și rezultate demne de menționat, acestea fiind pe scurt punctate de către directorii Organismelor Intermediare, dar mai ales de beneficiarii care au prezentat proiectele lor de succes. Munca are genul feminin, O șansă pentru persoanele fără loc de muncă din Regiunea Sud Muntenia și Regiunea Sud Est, Fii competent pe piața muncii!, COMARU – Complex de măsuri active în rural, S.M.A.R.T- Set de Măsuri Active pentru Reorientare și Training, 100 de inimi pentru 100 de copii, PRAG - Pregătirea șomerilor in meseria de agent paza si ordine, Fii tânăr antreprenor pentru viitor!, Însoțește-ne la bordul carierei!, Măsuri active de ocupare pentru 260 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată din Regiunea Vest, Judeţul Timiş, CALLCEMM- „Apelați centrul electronic de mediere a muncii’’, Antreprenoriat Rural,  MEDIA-FEM: Startul tău în televiziune, Meșterul turistic, Program dedicat reintegrării profesionale și sociale a persoanelor afectate de Tuberculoză, sunt câteva dintre proiectele prezentate.

  Experții Autorității de Management au prezentat beneficiarilor calendarul stabilit pentru închiderea Programului Operațional și corespondența acestuia cu finalizarea proiectelor aflate încă în derulare. De asemenea, profitând de această oportunitate, beneficiarii au fost consultați cu privire la termenele pentru depunerea cererilor de plată și/sau de rambursare finale ce vor fi stabilite printr-o instrucțiune ce urmează a fi publicată de către AM POS DRU în perioada imediat următoare.

  Beneficiarii au fost invitați la dialog, la semnalarea problemelor pe care aceștia le întâmpină pe parcursul implementării proiectelor lor, dar mai ales, la oferirea de sugestii privind potențiale soluții pentru aceste dificultăți.

  În fiecare dintre cele 8 regiuni dialogul a fost activ, s-a discutat despre numărul mare de instrucțiuni emise de AM și termenele de implementare ale acestora, întârzierile survenite în procesarea cererilor de plată și de rambursare, lipsa unei abordări coerente și unitare a OI-urilor și AM-ului cu privire la diverse aspecte ce țin de implementarea prevederilor Ghidurilor Solicitantului, instrucțiunilor, legislației, etc, necesitatea unui help-desk pentru beneficiari, birocrația sporită, etc.

  Autoritatea de Management și Organismele Intermediare și-au însușit aspectele discutate – probleme si potentiale solutii – iar la nivelul Ministerului Fondurilor Europene au început deja demersuri spre a rezolva parte dintre acestea și mai ales, spre a evita situații similare în implementarea proiectelor ce vor fi co-finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

  Întrucât beneficiarii prezenți și-au manifestat interesul asupra noului Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, experții Direcției Generale Programe Capital Uman au prezentat pentru aceștia și oportunitățile de finanțare din POCU 2014-2020.

  Direcția Generală Programe Capital Uman își propune desfășurarea unor astfel întâlniri cu beneficiarii și potențialii beneficiari cu regularitate pentru a asigura transpunerea nevoilor acestora și experienței practice în noile documente ce vor susține implementarea proiectelor POCU 2014-2020.

  Galerie foto.

 • 03.08.2015 - Anunt

  MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat în MO Partea I nr.577/31.07.2015.

 • 17.07.2015 - Anunt

  MFE - AM POSDRU publica spre consulare draftul Instructiunii pentru clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

  Va rugam sa transmiteti propunerile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro, pâna la data de 22.07.2015.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 08.05.2015 - Informare

  Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire si tutorat.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.