Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 30.09.2014 - Anunt

  MFE - AMPOSDRU publica rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 168 " Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1:

  - Lista provizorie a proiectelor admise (partea a 2-a);

  - Lista proiectelor respinse în Faza B.

  În data de 30 septembrie 2014 se vor transmite scrisorile  de informare aferente fazei B de evaluare.

  Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare168@fonduri-ue.ro.

  Rezultatul procesului de evaluare poate fi contestat. Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucuresti.

  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este 6 octombrie 2014, orele 16.00.

  Pentru contestatiile transmise prin curier/posta, data limita de transmitere este 6 octombrie 2014.

 • 26.09.2014 - Anunt

  In conditiile desfasurarii unei perioade de mentenanta necesara dezvoltarilor viitoare in cadrul aplicatiei informatice Actionweb, termenele prevazute in contractele de finantare POSDRU referitoare la depunerea cererilor de rambursare/prefinantare se vor prelungi cu perioada in care sistemul nu a functionat.

 • 25.09.2014 - Anunt

  AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.
  Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis dîn data de 1.10.2014, ora 10.00, până în data de 15.10.2014, ora 16.00

 • 25.09.2014 - Anunt

  MFE - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 172 „Competente pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule” finantata din DMI 3.2. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 13.10.2014, ora 10.00, pana in data de 27.10.2014, ora 16.00, sau pana la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.

 • 24.09.2014 - Anunt

  AM POSDRU face urmatoarea rectificare: cererea de propuneri de proiecte cu titlul „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1., lansata in data de 23.09.2014, va avea numarul 173.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.