Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 19.12.2014 - Anunt

  MFE AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte  CPP 173*.

  În cursul zilei de 19.12.2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
  Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare173.posdru@fonduri-ue.ro

  Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
  Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
  Pentru contestațiile depuse personal, data limită de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 29 decembrie 2014, ora 16.00.

  Pentru contestațiile transmise prin poștă sau prin curier, data limită de transmitere este luni, luni, 29 decembrie 2014.

  *Lista contine si primele proiecte aprobate, care au obținut peste 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare și selecție pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1).publicate de MFE- AMPOSDRU in data de 16.12 2014.

 • 19.12.2014 - Anunt

  MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

 • 19.12.2014 - Anunt

  MFE AMPOSDRU publica instructiunea nr. 102 bis/19.12.2014 pentru modificarea instructiunii nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata.

 • 18.12.2014 - Anunt

  In perioada 18.12.2014 - 5.01.2015, in sistemul electronic ActionWeb  se vor derula activitati de mentenanta in scopul imbunatatirii modulului de verificare a cheltuielilor. Astfel, pentru  a veni in intampinarea unor posibile blocaje generate de erori de sistem, cererile de rambursare in perioada de mentenanta se vor depune in format fizic (pe hartie) la registratura Organismului Intermediar responsabil.

   

  Va multumim pentru intelegere.

 • 18.12.2014 - Anunt

  MFE - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” finantata din DMI 6.2.

  Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00, sau până la depunerea proiectului de către aplicant.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.