Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 24.10.2014 - Anunt

  AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanțată din DMI 2.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, până în data de 24.11.2014, ora 16.00

  AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 176 „România Start-up” finanțată din DMI 3.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, până în data de 24.11.2014, ora 16.00.

 • 24.10.2014 - Anunt

  AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată din DMI 1.3.
  Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 24.10.2014, ora 10.00, până în data de 10.11.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

 • 24.10.2014 - Anunt

  AMPOSDRU anunţă că astăzi, 24 octombrie 2014, intre orele 11.00 - 14.00, sistemul Actionweb nu este funcțional din cauza efectuării unor operaţiuni de întreţinere.

  Mulţumim pentru inţelegere.

 • 22.10.2014 - Anunt

  Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

  -       CPP nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”
  -       CPP nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
  -       CPP nr. 176 „ România Start-up” finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”

  (schema ajutor de minimis DMI 3.1)

  AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

 • 20.10.2014 - Anunt

  Din motive tehnice care tin de functionarea sistemului Action Web, Autoritatea de Management POS DRU anunta prelungirea termenului limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul apelului nr. 173, "Dezvoltarea economiei sociale",  pâna astazi, 20.10.2014, ora 20.00.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.