Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 10.07.2014 - Anunt

  AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial în data de 10.07.2014 a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”.
  Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în 28.07.2014, ora 10.00, până în data de 11.08.2014, ora 16.00.

 • 08.07.2014 - Anunt

  AM POSDRU publică varianta revizuită a Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2014.

  AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.  În acest sens, AM POSDRU publica urmatoarele documente:
  - Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”
  - Anexa 3 Planul de afaceri
  - Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168
  - Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1

 • 07.07.2014 - Paginile web AM POS DRU şi AM POS CCE, integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene

  Paginile web ale Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea  Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.
  Astfel, acestea pot fi accesate din site-ul MFE sau la următoarele link-uri: www.fonduri-ue.ro/posdru, respectiv www.fonduri-ue.ro/poscce.
  Reamintim că de la data de 1 martie a.c., MFE a preluat activitatea şi structurile autorităţilor de management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

 • 25.06.2014 - Anunt

  DG AMPOSDRU si OI POSDRU CNDIPT publica rezultatul procesului de evaluare pentru cererile de finantare depuse in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 166 "Locuri de muncă subvenţionate", unde beneficiar eligibil a fost Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.

  Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti.

  Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 30 iunie 2014, orele 12.00.

 • 24.06.2014 - Anunt

  Incepand cu data de 24.06.2014 pagina de internet oficiala a AMPOSDRU este disponibila la adresa www.fonduri-ue.ro/posdru/.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.