Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 02.03.2015

  Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).

  Document atasat: formular de intentie.

 • 24.02.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesionala continua pentru angajati" (DMI 2.3), ca urmare a finalizarii evaluarii faza A de catre OI POSDRU CNDIPT.
  În cursul zilei de 24.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse in faza A vor primi scrisoarea de informare.
  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
  Contestatia se poate depune personal in zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de inregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este vineri, 27 februarie 2015, ora 14.00.
  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este vineri, 27 februarie 2015.
  Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta OI POSDRU CNDIPT la adresa evaluare2015@tvet.ro.

 • 23.02.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180.

  În cursul zilei de 23.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare până la sfârsitul zilei, vor contacta OI POSDRU MMSPSPV la adresa oiposdru@mmuncii.ro

  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 26 februarie 2015, ora 16.00.

  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 26 februarie 2015, ora 16.00.

 • 18.02.2015 - Anunt

  AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate" (DMI 5.1) si pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural" (DMI 5.2).

  În cursul zilei de 18.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare până la sfârsitul zilei, vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.

  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.

  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.

 • Anunt - 05.02.2015

  AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 181 „"Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii" (DMI 2.2).
  În cursul zilei de 05.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI MECS la adresa oiposdru@oiposdru.edu.ro.
  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 09 februarie 2015, ora 16.00.
  Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este marti, 10 februarie 2015, ora 16.00.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 24.06.2014 - Informare

  AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.