În ceea ce privește solicitările de clarificare depuse cu referire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, precizăm că în stabilirea eligibilității partenerului se va lua în calcul și scopul în care acesta desfășoară activități economice.

Astfel, activitățile economice întreprinse de un partener eligibil pot avea doar caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice respective, fără scopul obținerii de profit, în conformitate cu actul constitutiv, statutul sau atribuţiile prevăzute prin lege.

Referitor la prevederea din proiectul Ghidului Solicitantului POAT ”Societățile comerciale, regiile autonome precum și toate companiile la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari nu sunt beneficiari și nici parteneri eligibili în cadrul programului”, conform interpretării AM POAT, aceasta exclude din categoria solicitanților eligibili toate societățile comerciale, nu doar cele la care statul sau UAT sunt acționari.