Referitor la solicitările de clarificare depuse cu privire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, facem următoarele precizări:

În anexa nr. 5 Modalitatea de Evaluare a Candidaturilor, la criteriul de verificare nr. 2, punctul e), data corectă pentru declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat/local este de 31.12.2017.

În fișierul publicat în 29 ianuarie 2018 pe site-ul www.fonduri-ue.ro, la punctul mai sus menționat, a fost comunicată data de 31.08.2017, ca urmare a unei erori de actualizare a documentului.