Pentru o corectă și completă informare a opiniei publice şi a potenţialilor beneficiari ai Acţiunii 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Ministerul Fondurilor Europene doreşte să precizeze că observaţiile primite în perioada de consultare publică asupra ghidului solicitantului din partea factorilor interesaţi au avut un impact important asupra formei finale a ghidului.

Prin urmare, pentru asigurarea corectitudinii acestui document, inclusiv din punct de vedere al garantării unei şanse egale pentru toţi potenţialii beneficiari ai Acţiunii 2.2.1,

forma finală a ghidului va fi publicată în data de 20.08.2015, iar depunerea proiectelor va începe cu data de 1 octombrie 2015.

Subliniem faptul că unul dintre obiectivele urmărite de MFE este finanţarea unui număr cât mai mare de proiecte prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Astfel, pentru a asigura transparenţa consultărilor cu publicul şi a procesului de elaborare a Ghidului solicitantului, MFE publică tabelul cu observaţiile primite de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din partea factorilor interesaţi asupra acestui document.