Date fiind cifrele apărute în mass-media în urma publicării Raportului privind activitatea din primele 100 de zile de mandat guvernamental al ministrului Cristian Ghinea, publicat în data de 22 august 2016, pentru o mai bună înţelegere a termenilor, Ministerul Fondurilor Europene face următoarele clarificări:

  • Rata de absorbţie curentă reprezintă raportul dintre valoarea tuturor declaraţiilor de cheltuieli transmise Comisiei Europene până în prezent (incluzând atât declaraţiile deja rambursate de CE, cât şi cele care sunt în analiză la Comisie) şi alocarea totală UE aferentă perioadei de programare 2007-2013.
  • Rata efectivă de absorbţie reprezintă raportul dintre valoarea sumelor efectiv rambursate de CE României şi alocarea totală UE aferentă programelor operaţionale.
  • Rata sumelor încasate de la CE reprezintă raportul dintre valoarea totală a sumelor rambursate de CE, precum şi a avansului încasat de la CE pentru perioada de programare 2007-2013 şi alocarea totală UE aferentă programelor operaţionale.

Rata de absorbţie curentă pentru programele operaţionale 2007-2013 este 76,69%. Procentul rambursărilor de la Comisia Europeană este 71,76%.

Referitor la stadiul absorbţiei, MFE utilizează în mod tradiţional, în comunicarea publică, nivelul valoric şi procentual al ratei de absorbţie curente. De exemplu, şi în raportarea guvernului anterior se făcea publică rata de absorbţie curentă (53,12% la data de 31 martie 2015, conform Anexei 1) şi nu cea efectivă (48,91%, conform documentului menţionat).