București, 1 septembrie 2016 – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) atinge pragul de 98,41% absorbție prin transmiterea de către Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) la Comisia Europeană a declarației de plată nr. 35/04.08.2016. Astfel, Autoritatea de Management a intrat în procesul de recuperare a prefinanțării, adică plățile intermediare plus pre-finanțarea au depășit 95% din alocarea programului.

Menționăm faptul că, la acest moment, Comisia Europeană va plăti doar 178.916.886,84 din totalul de 265.534.606,62 Euro (aferent declarației mai sus menționate), plățile către România oprindu-se la un prag de 95% grad de absorbție, conform regulamentului CE 1083 din 2006.

Diferența de 86.617.719,78 Euro stinge o parte din prefinanțarea acordată inițial programului, în valoare de 229.879.989,81 Euro. La acest moment, din prefinanțarea inițială au mai rămas 143.262.270 Euro, sumă pe care o vom acoperi odată cu următoarea declarație de cheltuieli, pe care o trimitem astăzi, 1 septembrie, la ACP.

După acoperirea prefinanțării, declarația de cheltuieli de astăzi va constitui și un fond de rezervă pentru închiderea programului, fond care va fi recalculat ca urmare a finalizării procesului de închidere, Comisia urmând să plătească soldul final.