București, 2 septembrie 2016 - Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene, s-a întâlnit astăzi, 2 septembrie 2016, cu Jyrki KATAINEN, vice-președintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate. La discuţii au luat parte Angela CRISTEA, şeful Reprezentanței Comisiei Europene din România, Marlene MADSEN, membru în cabinetul Katainen şi Carmen MĂRCUŞ, consilier economic - Semestrul European la Reprezentanţa CE în România.

Principalele subiectele abordate în cadrul întâlnirii au fost dezvoltarea macroeconomică, reformele structurale pentru dezvoltarea durabilă şi politicile fiscale din România, cât şi oportunităţile pe care le oferă ţării noastre Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, în contextul Planului de investiții pentru Europa (Planul Juncker).

București, 2 septembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) a semnat, în data de 2 septembrie 2016, Contractul de finanțare pentru proiectul „Răspunsul eficient salvează vieţi II”, cu un buget total de 110.365.920,90 lei, implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Acest nou proiect are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii de salvare de vieţi omeneşti şi creșterea gradului de protecţie a cetăţenilor, prin eficientizarea vitezei de răspuns a ISU în caz de dezastru.

București, 01 septembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, aferent apelului de proiecte, în valoare de 94.747.058 euro, din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

Ghidul se adresează instituţiilor din sistemul de sănătate publică care derulează proiecte cu acoperire naţională, inclusiv în parteneriat cu universităţi şi organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă. În proiectele aferente programelor prioritare de sănătate vor fi implicaţi angajaţi ai instituțiilor publice şi medici de familie. Un proiect poate primi între 2 și 4 milioane de euro pentru programe de formare specifică şi schimb de bune practici, inclusiv transnaţionale, în domeniile: sănătatea femeii și copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine, pulmonare şi renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile (tuberculoză; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare (inclusiv genetică medicală).

București, 1 septembrie 2016 – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) atinge pragul de 98,41% absorbție prin transmiterea de către Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) la Comisia Europeană a declarației de plată nr. 35/04.08.2016. Astfel, Autoritatea de Management a intrat în procesul de recuperare a prefinanțării, adică plățile intermediare plus pre-finanțarea au depășit 95% din alocarea programului.

București, 31 august 2016 – Ministerul Fondurilor Europene (MFE) publică ghidul final al apelului de proiecte „România Start-Up Plus”, în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 11 iulie și dezbătut în ședința publică din data de 25 iulie 2016. Conţinutul acestuia reflectă propunerile preluate în urma consultărilor și a sugestiilor primite din partea potențialilor beneficiari și a publicului interesat.

Date fiind cifrele apărute în mass-media în urma publicării Raportului privind activitatea din primele 100 de zile de mandat guvernamental al ministrului Cristian Ghinea, publicat în data de 22 august 2016, pentru o mai bună înţelegere a termenilor, Ministerul Fondurilor Europene face următoarele clarificări:

  • Rata de absorbţie curentă reprezintă raportul dintre valoarea tuturor declaraţiilor de cheltuieli transmise Comisiei Europene până în prezent (incluzând atât declaraţiile deja rambursate de CE, cât şi cele care sunt în analiză la Comisie) şi alocarea totală UE aferentă perioadei de programare 2007-2013.
  • Rata efectivă de absorbţie reprezintă raportul dintre valoarea sumelor efectiv rambursate de CE României şi alocarea totală UE aferentă programelor operaţionale.
  • Rata sumelor încasate de la CE reprezintă raportul dintre valoarea totală a sumelor rambursate de CE, precum şi a avansului încasat de la CE pentru perioada de programare 2007-2013 şi alocarea totală UE aferentă programelor operaţionale.