Statele Spațiului Economic European și Uniunea Europeană au semnat la 3 mai acordurile pentru reînnoirea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European și a Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2014-2021. Cele două mecanisme financiare, cunoscute și sub denumirea de “Granturi SEE/ Granturi Norvegiene”, păstrează obiectivele generale de susținere a coeziunii economice și sociale în Europa prin creștere economică și dezvoltare durabilă și își propun să contribuie atât la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European cât şi la întărirea relaţiilor bilaterale.

Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi oficial pe platforma MySMIS primele două apeluri de proiecte care își propun reducerea sărăciei în comunitățile marginalizate. Suma totală lansată este de 350 milioane de euro. Apelurile abordează problema sărăciei în mod integrat, prin măsuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea socială: ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale și anti-discriminare, adresate atât celor mai săraci copii, cât și familiilor lor.