Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat astăzi, 22 decembrie 2015, o conferința de presă pentru prezentarea activității desfășurate de la preluarea mandatului de către doamna ministru Aura Răducu și a obiectivelor stabilite pentru anul 2016, prima dintr-o serie de întâlniri care se vor organiza lunar.

Viziunea prezentată de ministrul fondurilor europene o reprezintă crearea unui sistem de management al programelor operaționale finanțate din fonduri europene clar, transparent și accesibil beneficiarilor, în așa fel încât să se obțină proiecte cu un impact real asupra dezvoltării economice și sociale a României.

Obiectivele stabilite de MFE pentru anul 2016 constau în îndeplinirea conditionalităților ex-ante pentru atragerea fondurilor europene în perioada de programare 2014 – 2020, transparența totală a implementării Programelor și proiectelor europene, sprijinirea Beneficiarilor de proiecte finanțate prin fonduri europene, accelerarea implementării programelor finanțate din fonduri ESI 2014-2020 și nu în ultimul rând închiderea programelor operaționale aferente perioadei 2007-2013.

În acest scop a fost realizat MySMIS 2014, sistem electronic care vine în sprijinul beneficiarilor și care asigură colectarea în totalitate a informațiilor referitoare la proiectele finanțate din fondurile ESI, beneficiarii putând transmite prin acesta datele necesare sistemului de gestiune și control al programelor operaționale.

Abordând perioada de programare 2014-2020, doamna ministru a prezentat stadiul lansărilor de apeluri de proiecte pe programele operaționale finanțate. Pentru a gestiona fondurile europene nerambursabile, în primul semestru al anului 2016 Ministerul Fondurilor Europene va finaliza toți pașii necesari procesului de acreditare pentru autoritățile implicate în sistemul de gestionare al fondurilor ESI 2014-2020.

Prezentarea susținută de doamna ministru este disponibilă pe site-ul www.fonduri-ue.ro.