Doamna Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, a semnat contractul de finanţare pentru fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş.

Proiectul are ca scop reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal pentru diminuarea riscului existent asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului ambient, cauzat de activităţile industriale desfăşurate aici în trecut. De asemenea, investiţiile vizează şi redarea în circuitul economic a suprafeţei respective, având în vedere că iazul se încadrează, din punct de vedere al profilului de activitate, la categoria depozite de deşeuri periculoase.

Valoarea totală aferentă fazei a doua a proiectului este de aprox. 35 milioane lei, aceasta urmând să fie finalizată la data de 31 decembrie 2020.

Concret, vor fi finanțate lucrări complexe de investiții, ce vor conduce la eliminarea riscului de contaminare pentru utilizatorii sitului, reducerea fluxului de substanțe anorganice în apa subterană, protejarea controlată a apelor de suprafață ș.a.

Beneficiarii proiectului sunt cei 15.000 de localnici - rezidenți ai municipiului Tîrgu–Mureș sau în comunele Cristești și Nazna, aflate în imediata apropiere.

Informații suplimentare:

Situl poluat istoric Iaz Batal este situat pe malul drept al râului Mureş, ocupă o suprafaţă de 30 ha şi se află la aproximativ 4 km în aval de municipiul Tîrgu – Mureş (centru), în dreptul platformei de îngrăşăminte chimice a SC AZOMUREȘ SA. Implementarea proiectului de reabilitare a început în perioada de programare 2007-2013, la nivelul oraşului Tîrgu -Mureş, şi se va finaliza prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, asigurând astfel materializarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, inclusiv îndeplinirea îndatoririlor în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor de reabilitare a siturilor contaminate, precum şi a celor stabilite prin documentele strategice la nivel naţional şi european.