În 20 martie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a transmis către Autoritatea de Audit (AA) pachetele pentru desemnarea sistemelor de management și control aferente Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT), Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și Programului Operațional Inițiativa pentru IMM.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerulul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a finalizat etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a publicat în data de 20.03.2017, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (AM POAT) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a aprobat, în data de 20 martie 2017, Ghidul beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

Scopul ghidului este acela de a prezenta beneficiarilor programului, într-o formă cât mai cuprinzătoare, informații cu privire la implementarea proiectelor, perioada de durabilitate, obligațiile privind păstrarea și arhivarea documentelor, formatul cererilor de rambursare, rapoartelor de progres, notificărilor, solicitărilor de acte adiționale precum şi termenele de transmitere a acestora către AM POAT.

Totodată ghidul cuprinde şi cele mai relevante aspecte pe care beneficiarii trebuie să le aibă în procesul de implementare, pentru a diminua la maxim riscul neeligibilităţii unor cheltuieli.

Ministrul delegat pentru fonduri europene, doamna Rovana Plumb, și comisarul european pentru politica regională, doamna Corina Crețu, au participat la o întâlnire de lucru pentru găsirea unor soluții viabile și cât mai rapide de a debloca mecanismele și de a accelera atragerea fondurilor europene în contextul în care România înregistrează acum o rată de absorbție zero a fondurilor politicii de coeziune 2014-2020.

Desemnarea autorităților implicate în gestionarea fondurilor 2014-2020, lansarea cât mai rapidă a cererilor de proiecte pentru aceste programe și închiderea programelor operaționale aferente perioadei 2007-2013 au fost principalele teme de discuție.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 13 martie 2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 23 martie 2017.