Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isPOCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa CAE pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 05.04.2018
isAM POIM publică spre consultare Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate POIM 03.04.2018
isAM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1 POCU 03.04.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Servicii comunitare integrate" AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 şi 4.10 POCU 30.03.2018
isAM POIM publică lista prealabilă a candidaților declarați admiși în urma selecției unui partener ONG pentru Comitetul de Monitorizare POIM POIM 29.03.2018
isAM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice POAT 29.03.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 28.03.2018
isMFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 Toate programele 26.03.2018
isApelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isApelul de proiecte POCU/285/2/4/O.S. 2.1., 2.2 „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isApelul de proiecte POCU/286/2/4/O.S. 2.1., 2.2. „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isAM POC lansează apelul Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 20.03.2018
isMinisterul Fondurilor Europene lansează apelul de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în sisteme de monitorizare a consumului de energie la consumatorii industriali POIM 20.03.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „România profesională – Resurse umane competitive“ POCU 20.03.2018
isCorrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 19.03.2018
isSpre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” POCU 19.03.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11 POCU 16.03.2018
isAnunţ privind selecţia unei organizații neguvernamentale (ONG), partener instituție non-publică din cadrul partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a POIM 2014-2020 POIM 13.03.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !