Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD- Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare POC 26.04.2018
isAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU 298, POCU 299 POCU 24.04.2018
isAM POAT a lansat apelul de proiecte pentru Axa Prioritară nr. 3 - Creșterea eficienței resurselor umane POAT 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” POCU 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC POCU 23.04.2018
isPOCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isPOCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa CAE pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 05.04.2018
isAM POIM publică spre consultare Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate POIM 03.04.2018
isAM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1 POCU 03.04.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Servicii comunitare integrate" AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 şi 4.10 POCU 30.03.2018
isAM POIM publică lista prealabilă a candidaților declarați admiși în urma selecției unui partener ONG pentru Comitetul de Monitorizare POIM POIM 29.03.2018
isAM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice POAT 29.03.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 28.03.2018
isMFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 Toate programele 26.03.2018
isApelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isApelul de proiecte POCU/285/2/4/O.S. 2.1., 2.2 „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isApelul de proiecte POCU/286/2/4/O.S. 2.1., 2.2. „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isAM POC lansează apelul Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 20.03.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !