Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” ”Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” POCU 18.08.2017
isPOCU: depunere contestații referitoare la apelul „România Start Up Plus” POCU 16.08.2017
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 5.1. „Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră” din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) POIM 11.08.2017
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa CAE pentru POCU/82/3/7 POCU 09.08.2017
isGhidul Solicitantului Condiţii Specifice ”CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” spre consultare POCU 03.08.2017
isAM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I” POCU 03.08.2017
isAM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II” POCU 03.08.2017
isGhidul Solicitantului Asistență Tehnică POAD (Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020) POAD 01.08.2017
isAnunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/138/4/1, POCU/139/4/1/și POCU/140/4/2/ POCU 28.07.2017
isAnunţ privind derularea etapei de încadrare pentru modificările propuse la POIM. POIM 26.07.2017
isAnunţ AM POCU solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18/ POCU 25.07.2017
isConsultare Publica POAD GS: ” Precaritate materială de bază: lipsa materialelor școlare” POAD 21.07.2017
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa CAE pentru POCU/91/4/8/ POCU 19.07.2017
isAM POIM publică Instrucțiunea nr. 11 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017 POIM 12.07.2017
isConsultare Publica POCU GS: ”Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii” POCU 11.07.2017
isAnunţ AM POCU răspuns contestaţii apel de proiecte POCU/137/5/1/ și POCU/134/5/1/ POCU 10.07.2017
isLista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/75/4/16/ - Solidar POCU 10.07.2017
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/89/3/7/ - Diaspora Start Up POCU 10.07.2017
isConsultare Publică POCU GS: "Program de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs I” (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia). POCU 07.07.2017
isConsultare Publica POCU GS: ”Servicii comunitare integrate” POCU 07.07.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !