4 decembrie 2017, termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală - DLRC  • Program operațional
    POR

Data: 21.11.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) reamintește Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) că termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC (SDL) în cadrul sesiunii deschise în data de 1 septembrie 2017, conform Ghidului specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, este 4 decembrie 2017, ora 16:00.

Strategiile depuse după această dată nu vor putea fi luate în considerare în procesul de evaluare.

Menționăm că pachetul de depunere a SDL trebuie să cuprindă:

· Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), semnată de reprezentantul legal al GAL, având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);

În cazul în care Strategia nu este depusă de reprezentantul legal al GAL, Scrisoarea de înaintare va include și nominalizarea persoanei împuternicite pentru depunerea SDL.

· Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;

· Un exemplar al SDL, cu anexe, pe suport hârtie;

· Trei exemplare în format electronic (3 CD) ale SDL, cu anexe (scanate în format pdf.);

Subliniem faptul că bugetul SDL trebuie prezentat în Euro, conform Capitolului 8 - Planul Financiar și Anexei 23 din Modelul cadru SDL. De asemenea, conform Specificațiilor tehnice din Modelul cadru SDL, planul financiar va fi elaborat în format XLSX. (Excel).

Un exemplar al Scrisorii de înaintare a SDL va fi înapoiat deponentului, cu număr de înregistrare din partea MDRAPFE - Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene.

În cazul în care se constată că pachetul de depunere a SDL este incomplet sau CD-urile nu sunt funcționale, se va consemna acest lucru într-o Fișă de primire a SDL, care va fi semnată de reprezentantul GAL pentru luare la cunoștință. În acest caz, Strategia poate fi completată până la închiderea sesiunii (nu mai târziu de 4 decembrie 2017, ora 16.00).

Pentru operativitatea evaluării SDL și a schimbului de informații, la depunerea SDL reprezentantul GAL va furniza date de contact din partea GAL (e-mail, telefon/fax), date la care să poată fi transmise eventualele solicitări de clarificare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !