Proiect de Ordonanță de Urgență Urgență pentru modificarea şi completarea OUG nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 – 2014.

Citește mai departe: Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 88/2012

Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale pentru perioada de programare 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.

Citește mai departe: Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015