Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică proiectul de Hotarare privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu și Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și canalizare finanțate din fonduri publice.

Citește mai departe: Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile...

Proiect de Hotărâre pentru pentru aprobarea listelor proiectelor nefuncționale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit.

Citește mai departe: Proiect de HG pentru pentru aprobarea listelor proiectelor nefuncționale conform prevederilor...