Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale pentru perioada de programare 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.

Citește mai departe: Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015