Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare

Publicat la data de 31.07.2015 până la data de 14.08.2015

Citește mai departe: Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru...

Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Publicat la data de 17.07.2015 până la data de 30.07.2015

Citește mai departe: Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a procedurii de recuperare

Proiect de HOTĂRÂRE privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

Publicat la data 07.07.2015 până la data de 20.07.2015

Citește mai departe: Proiect de HOTĂRÂRE privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013