ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

În luna septembrie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Asigurarea necesarului de servicii poștale și de curierat pentru Autoritatea de Management pentru POCU, Punctul Național pentru Romi și Punctul de Contact pentru Implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”, cod MySMIS 120190, DF POCU/155/7/4, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea capacității DGPECU, în calitate de AM POCU și AM POS DRU și pe cea a UPECS, în calitate de Punct Național de Contact pentru Romi și Punct de Contact pentru Implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace POCU 2014-2020 și de a închide POSDRU 2007-2013, prin asigurarea necesarului de servicii poștale și de curierat.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie asigurarea de servicii poștale și de curierat, constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari de plicuri și colete, atât la nivel intern cât și internațional.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Achiziții Publice și Servicii Interne

Valoarea totală a proiectului: 280.616,57 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă de 237.668,20 lei

Perioada de implementare a proiectului: 51 luni, respectiv de la 29 aprilie 2016 până la 30 iunie 2020.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020