În luna decembrie 2019 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare”, cod SMIS 2014+: 119951, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 1- Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.2. - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE.

Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini diseminarea informațiilor referitoare la instrumentele structurale 2014 - 2020, asigurând o diseminare coordonată la nivel naţional la nivelul UE a mesajelor generale pe aceasta temă.


Obiectivele specifice au fost:
- organizarea a două evenimente majore de comunicare (Going Local și INFORM) în scopul discutării ultimelor evoluții în domeniul informării și promovării și pentru a realiza schimburi de experiență și bune practici;
- creșterea vizibilității fondurilor ESI 2014-2020 prin organizarea de ateliere de lucru, întâlniri informale, vizite la proiecte, conferințe de presă cu mass-media și diseminarea de materiale promoționale;
- creșterea nivelului de încredere în sistemul de gestionare a fondurilor UE, în conformitate cu planul cadru privind diminuarea vulnerabilităților la corupție pentru angajații Ministerului Fondurilor Europene.
Beneficiarul MFE - Serviciul Comunicare Instrumente Structurale din Direcția Comunicare, a derulat activitățile pe o perioadă de 39 luni (de la 1 octombrie 2015 până la 31 decembrie 2019), conform deciziei de finanțare.

Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate:
• un eveniment de informare Going Local - organizarea, pentru comunicatorii români, a unui eveniment de promovare a rolului UE si al institutiilor care coordoneaza implementarea fondurilor europene structurale si de investitii în România;
• un eveniment al rețelei de comunicatori de la nivelul Uniunii Europene – INFORM/ INIO - eveniment de Informare, schimb de experiența si bune practici în comunicarea fondurilor europene structurale si de investitii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv cu participarea mass-media;
• organizarea a 3 evenimente pentru mass-media - vizite de lucru la proiecte cu finanțare europeană din România.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 225.773,67 lei, cu 224.271,03 lei valoare totală eligibilă, din care 189.946,35 lei cofinanțare UE din FEDR.

 

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.