Decizie de soluționare a contestației formulată de Renault Technologie Roumanie SRL, înregistrată cu nr.37726/14.04.2021, împotriva notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.27444/17.03.2021, privind proiectul cod MySMIS 103195