Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOIM/388/5/2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție Program Operational Infrastructura Mare 25.06.2018 25.06.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU/410/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării Program Operational Capital Uman 15.06.2018 14.09.2018 Închis necunoscut 7
isPOCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” Program Operational Capital Uman 25.04.2018 10.08.2018 Închis necunoscut 30
isPOCU/380/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI Program Operational Capital Uman 25.04.2018 10.08.2018 Închis necunoscut 23
isPOCU/400/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 04.06.2018 28.09.2018 Închis necunoscut 8
isPOCU/385/2/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 05.04.2018 31.07.2018 Închis necunoscut 0
isPOCU/386/2/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă - Regiuni mai putin dezvoltate Program Operational Capital Uman 05.04.2018 31.07.2018 Închis necunoscut 1
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 30.03.2018 31.03.2019 Deschis necunoscut 0
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 30.03.2018 31.03.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU/375/4/22/Operațiune compozită OS 4.5, 4.6, 4.10 Program Operational Capital Uman 02.04.2018 15.06.2018 Închis necunoscut 1
isPOIM/358/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Program Operational Infrastructura Mare 20.03.2018 01.07.2019 Deschis necunoscut 0
isPOC Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE Program Operational Competitivitate 20.03.2018 20.03.2023 Deschis necunoscut 0
isPOCU/370/3/15/Operațiune compozită OS 3.10, 3.11 „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” Program Operational Capital Uman 16.03.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I Program Operational Capital Uman 11.10.2017 31.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" Program Operational Capital Uman 11.10.2017 31.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/295/3/8/Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Program Operational Capital Uman 07.12.2017 28.02.2018 Închis necunoscut 11
is299 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 04.01.2018 28.02.2018 Închis 6 8
is298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 04.01.2018 28.02.2018 Închis 61 96
isPOC/357/2/3 Program Operational Competitivitate 06.02.2018 06.02.2023 Deschis necunoscut 0
isPOC/356/1/1 Program Operational Competitivitate 05.02.2018 21.03.2019 Deschis necunoscut 0