Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: Ghidul pentru accesarea fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar POIM 02.04.2020
isMinisterul Fondurilor Europene alocă 300 milioane euro pentru cumpărarea echipamentelor medicale și de protecție pentru combaterea coronavirusului POIM 01.04.2020
isPOIM: 65,19 milioane euro solicitate spre rambursare prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 01.04.2020
isPOCU: 1,33 milioane euro pentru integrarea persoanelor cu dizabilități din Bihor POCU 01.04.2020
isPOC: 9,34 milioane euro solicitate la rambursare de AM pentru Programul Operațional Competitivitate POC 01.04.2020
isPOCU, consultare publică: Ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii” POCU 31.03.2020
isSolicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelul POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 31.03.2020
isSolicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” POCU 25.03.2020
isClarificări privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU POC 24.03.2020
isInstrucțiunea nr. 36/ 2020 privind prorogarea termenelor de transmitere a documentelor în etapa de contractare a proiectelor finanțate prin POC pe perioada stării de urgență POC 20.03.2020
isOrdin pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/ 2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a POC 2014 – 2020 POC 20.03.2020
isPOAT: Instrucțiunea nr. 14 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate în contextul riscului de răspândire a COVID-19 POAT 19.03.2020
isPOCU: Apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)’’ POCU 19.03.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Stagii de practică pentru studenți” POCU 19.03.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/478 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată” POCU 19.03.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/476 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 19.03.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” POCU 19.03.2020
isInstrucțiunea nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind instituirea unor măsuri de excepție asupra unor termene POIM 19.03.2020
isPOCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate POCU 19.03.2020
isNOTĂ privind posibilitatea suspendării implementării proiectelor din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC 2014-2020) POC 17.03.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !