În luna septembrie 2014 a fost emisă Decizia de finanţare din IS a proiectului „Sprijin pentru asigurarea condițiilor logistice ale MFE (structurile de coordonare a instrumentelor structurale și AMPOAT”, denumit în continuare Proiect, cod SMIS 55917, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale și coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.4. „Funcţionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată şi a Autorităţii de Audit”. Data începerii implementării proiectului este data de 03.12.2012.

Beneficiarul proiectului Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și AM POAT). Obiectivul general al proiectului fiind sprijinirea funcționării MFE în calitate de autoritate pentru coordonarea IS și a AM POAT prins asigurarea condițiilor logistice necesare, precum și prin acoperire cheltuielilor administrative, contribuind astfel la realizarea obiectivului axei prioritare 1 din POAT (Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale și coordonarea programelor).

Obiectivul specific cuprinde asigurarea condițiilor logistice corespunzătoare asigurate pentru funcționarea MFE în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și AM POAT.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului „Sprijin pentru asigurarea condițiilor logistice ale MFE (structurile de coordonare a instrumentelor structurale și AMPOAT” sunt următoarele:

- un studiu de piață în vederea închirierii de spațiu de clădire birouri pentru MFE și a unui raport de specialitate întocmit de expertul evaluator, în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare care se atașează documentației de atribuire ( 1 studiu de piață și 1 raport de specialitate) - Servicii complete prestate în vederea mutării mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a documentelor ce aparțin MFE

- Un sediu modern dotat cu săli de reuniuni, spații de arhivă și depozitare, cablare structurată voce date, centrală telefonică de mare capacitate etc.

- Utilități ( consum de energie electrică) aferente serverelor MFE localizate la sediul STS

Valoarea totală a proiectului este de 10.088.963,32 lei, această sumă reprezentând şi asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.