În data de 13.02.2015 a fost semnată Decizia de finanţare DF1.1.191/13.02.2015  pentru proiectul “Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, aferent Axei Prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)”.

Beneficiarul acestui proiect este Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore (cod SMIS 57034) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, data de începere a implementării fiind 25.09.2014.

Proiectul are o perioada de implementare de 8 luni in scopul acordarii de sprijin pentru analize si studii referitoare la eficacitatea si eficienta sistemelor existente in procesul de implementare a instrumentelor structurale cat acordarii de sprijin comprehensiv in procesul de pregatire pentru viitoarele interventii din instrumente structurale.

Proiectul contribuie astfel la imbunatatirea procesului de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020.

Proiectul are o valoare de 109.572,60 lei, din care 82.179,45 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și se derulează pe o perioada de 8 de luni.

Data: 16-02-2015