În luna mai 2015 s-a finalizat implementarea proiectului “Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, cod SMIS 57034, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, aferent Axei Prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)”.  

Beneficiarul acestui proiect a fost Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore (cod SMIS 57034) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, data de începere a implementării 25.09.2014.

 Proiectul a avut ca scop acordarea de sprijin pentru analize si studii referitoare la eficacitatea si eficienta sistemelor existente in procesul de implementare a instrumentelor structurale cat si sprijin comprehensiv in procesul de pregatire pentru viitoarele interventii din instrumente structurale.

Proiectul contribuie astfel la imbunatatirea procesului de coordonare şi implementări a instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020.

 Proiectul are o valoare de 109.572,60 lei, din care 82.179,45 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și s-a derulat pe o perioada de 8 de luni.