Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “Achiziţionarea de echipamente IT performante pentru eficientizarea activităţii SC CONDOMINIU SRL”, cod SMIS 47824