În data de 11.05.2018 a fost semnată Decizia de Finanțare nr. 3.1.078 / 11.05.2018 pentru proiectul cod MySMIS -123044 - "Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorității publice centrale, având calitatea de coordonator al implementării și gestionării FESI, precum și de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM și pentru personalul structurilor suport, implicat în coordonarea gestionarea și controlul FESI (III), Axa prioritară – “Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România”.

Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene, implementarea proiectului fiind de 33 luni, în perioada 01.04.2018 – 31.12.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 345.619.216, 24 lei, din care 273.903.216, 83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 48.789.149, 66 lei valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului.

Obiectivul specific constă în sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în coordonarea FESI și gestionarea POAT, POC si POIM, în perioada aprilie 2018-decembrie 2020.

Rezultatul așteptat – Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului din cadrul MFE cu atribuții în coordonarea FESI și gestionarea POAT, POC si POIM și a structurilor suport în perioada aprilie 2018-decembrie 2020.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020.

Date de contact: Rodica Predoi
Funcția: consilier – Direcția Resurse Umane
Telefon: 0372838681 , e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anunţ

Descriere proiect