Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Europene Competitivitate, anunţă că prin Decizia MFE nr. 42300/13.06.2018se reziliază Contractul de finanţare nr. 32/29.06.2017, pentru proiectul intitulat “Creşterea competitivităţii SC BLUE SKY SOFTWARE SRL prin dezvoltarea unei aplicaţii informatice inovative”, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPSI), şi SC BLUE SKY SOFTWARE SRL, în calitate de beneficiar.

Beneficiarului i s-a trimis Decizia de reziliere MFE nr. 42300/13.06.2018, prin Poşta Română, cu confirmare de primire, la adresa precizată în contractul de finanţare, dar Decizia a fost returnată cu menţiunea „Destinatar lipsă domiciliu”.

SC BLUE SKY SOFTWARE SRL poate ridica Decizia de reziliere de la sediul MFE/DGPEC situat în str. D. I. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, Bucureşti. Program de lucru: luni – joi, orele 8:30 – 17 :00 şi vineri, orele 8:30 – 14:30.

Decizia de reziliere MFE nr. 42300/13.06.2018 poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.