În luna octombrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2021 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POCU și POSDRU”, cod proiect 67, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectiv specific 7.1 - Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional.

Acțiunea:

• Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare ale POCU (ex. costuri cu personal, sprijin logistic și organizatoric etc.) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea și elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul și auditul.
• Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare (ex. costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea activităților Autorității de Management necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum și Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare ale POCU (ex. costuri personal, sprijin logistic și organizatoric etc.) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea și elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul și auditul.

Obiectivul specific al proiectului – Sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în gestionarea POCU și POSDRU.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene

Rezultatul anticipat al proiectului este: Sprijin pentru asigurarea remunerării personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene implicat gestionarea POCU și POSDRU.

Valoarea totală a proiectului: 52.080.495,12 lei, valoarea eligibilă este de 48.573.870,13 lei, din care 41.139.639,31 lei - FSE.

Durata proiect: 73 de luni, respectiv între data de 01.12.2015 şi data de 31.12.2021

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”