În luna februarie 2019 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU” cod SMIS 120123, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020, Obiectiv Specific 7.1: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional;

Obiectiv General: Sprijinirea MFE în gestionarea POCU prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS;

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 38 luni - respectiv de la 01.01.2016 până la 01.02.2019.

Obiectivul specific al proiectului a constat în asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS utilizată pentru contabilitatea generală și cea specifică fondurilor externe nerambursabile gestionate de Ministerul Fondurilor Europene

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene

Rezultate atinse în perioada de referință:

• Au fost asigurate serviciile de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS utilizată pentru contabilitatea generală și cea specifică fondurilor externe nerambursabile gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.

Valoarea totală a proiectului a fost de 208.000,00 lei din care valoarea eligibilă a fost de 208.000,00 lei (respectiv 176.843,16 FSE și 31.956,84 lei cofinanțare).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul deciziei de finanțare pentru acest proiect a fost de 175.480,00 lei, din care valoarea de 148.622,79 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FSE și 26.857,21 lei cofinanțare.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”