Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I” (OS 1.1 & 1.2) POCU 10.11.2017
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 „România profesională - Resurse umane competitive” POCU 10.11.2017
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs I” (OS 1.1 & 1.2) POCU 10.11.2017
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs II” (OS 2.1 & 2.2) POCU 10.11.2017
isAM POCU: lista intermediară a proiectelor admise după soluționarea contestațiilor, în etapa CAE, respectiv aprobate/respinse în ETF pentru apelul POCU/82/3/7 „România Start Up Plus” POCU 07.11.2017
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 POCU 02.11.2017
isAM POCU: lista intermediară a proiectelor admise după soluționarea contestațiilor, în etapa CAE, respectiv aprobate/respinse în ETF pentru apelul POCU/74/6/18 „Școală pentru toți” POCU 01.11.2017
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului (proiecte noi) pentru Obiectivul Specific 4.3. ”Reducerea suprafeţelor poluate istoric” din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 27.10.2017
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 5.1. „Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră” din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) POIM 27.10.2017
isOI publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat” POCU 26.10.2017
isOI publică Ghidul Solicitantului pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității” POCU 26.10.2017
isOI publică Ghidul Solicitantului „Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale” POCU 26.10.2017
isConsultare privind ”Actualizarea Evaluării ex-ante pentru instrumente financiare pentru IMM în perioada de programare 2014-2020 - instrumente financiare finanțate din POCU” POCU 25.10.2017
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 POCU 24.10.2017
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 POCU 24.10.2017
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 19.10.2017
isAM POIM anunță suspendarea apelului de proiecte dedicate elaborării planurilor de management pentru ariile naturale protejate POIM 19.10.2017
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical” POCU 18.10.2017
isMDRAPFE prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru investițiile în monitorizarea consumului de energie la nivel industrial POIM 17.10.2017
isMDRAPFE publică, în consultare, ”Orientări pentru GAL privind etapa a III-a a mecanismului DLRC” POCU 17.10.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !