Titlu anunț Program operațional Data publicării
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POCU 28.12.2017
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POR 28.12.2017
isAM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale POCU 28.12.2017
isS-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive” POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I” POCU 28.12.2017
isPOC: Ghid în consultare publică aferent Axei prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2a, Obiectiv Specific OS 2.1, Acţiunea 2.1.1 POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acţiunea 2.3.1- SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ POC 19.12.2017
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ POCU 15.12.2017
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“ POCU 15.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 POCU 15.12.2017
isSituația actualizată a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ce au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial POIM 15.12.2017
isDecizia priovind solutionarea contestatiei nr. 58437/26.10.2017 POIM 13.12.2017
isAM POCU anunţă că este în proces de schimbare a sediului POCU 13.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 06.12.2017
isComunicat privind anularea apelului „România profesională - Întreprinderi competitive” AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 POCU 04.12.2017
isÎn consultare publică Ghidurile solicitantului pentru Obiectivele sprecifice 6.1 și 6.3 ale POIM POIM 29.11.2017
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 28.11.2017
isAM POC lansează apelul Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor IT dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente de viața POC 27.11.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !