Titlu anunț Program operațional Data publicării
isRezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POCU 16.02.2018
isRezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POR 16.02.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată POCU 16.02.2018
isAnunț remediere deficiențe MySMIS2014/ SMIS2014+ Toate programele 14.02.2018
isAM POCU: listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte - POCU/284/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” și POCU/285/1/3 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” POCU 09.02.2018
isAM POIM publică în consultare Ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali POIM 09.02.2018
isAM POC lansează apelul Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor IT dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente de viața – Secţiunea E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ POC 06.02.2018
isAM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” POCU 06.02.2018
isAM POC lansează apelul pentru Dezvoltarea RoEduNet POC 05.02.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată POCU 01.02.2018
isGhid POCU în consultare: „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) POCU 31.01.2018
isGhid POCU în consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate” (OS 4.2) POCU 31.01.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/82/3/7 „România Start Up Plus” POCU 23.01.2018
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 23.01.2018
isAnunț de consultare a pieței în vederea implementării ISO 27001/2:2013 la nivelul SC SMIS Toate programele 18.01.2018
isConsultare publică privind fondurile UE pentru coeziune Toate programele 12.01.2018
is15 ianuarie 2018 - termen estimat pentru finalizarea contractării proiectelor POCU 82/3/7 POCU 05.01.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 29.12.2017
isAM POCU lansează GS CS -”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” POCU 29.12.2017
isAM POCU lansează GS - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 29.12.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !