La data de 08.09.2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”, cod SMIS 58931, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistenţa Tehnică 2007-2013, axa prioritara 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale.

Proiectul a fost derulat pe o perioada de 12 luni şi a avut ca obiect sprijinirea Ministerului Fondurilor Europene în elaborarea unui sistem de evaluare a performanţei, pentru funcţionarii implicaţi în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.

Valoarea plaților efectuate in cadrul contractului de finanțare pentru acest proiect a fost de 1.105.344,76 lei, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.