În luna noiembrie 2017, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a fost semnată decizia privind acordarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Sprijin pentru MFE/MDRAPFE, în coordonarea FESI şi gestionarea POC, POIM şi 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu deplasările”, cod proiect 2.1.034. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea funcţionării MFE/MDRAPFE, în calitate de autoritate pentru coordonarea FESI şi de Autoritate de Management pentru POAT, POC, POS CCE, POS T, POS-M, AM şi OI pentru POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu deplasările personalului MDRAPFE, eligibil din POAT.

Obiectivul specific al proiectului este de a asigura cheltuielile cu deplasările personalului MFE/MDRAPFE pentru buna desfăşurare a activităţilor legate de coordonarea FESI/IS şi implementarea POC, POIM si POAT, precum şi pentru închiderea POS CCE/POAT/POS Transport şi POS Mediu.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Rezultatul prevăzut al proiectului este următorul: cheltuieli cu deplasările interne şi externe asigurate pentru personalul MFE/MDRAPFE, eligibil din POAT.

Valoarea totală a proiectului: 20.508.709,48 lei, valoarea totală eligibilă este de 20.113.310,73 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 17.034.968,52 lei).

Durata proiect: 45 luni, respectiv, de la 12.01.2016 până la 30.09.2019.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

“Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020”