Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/472/6/8/ Implementarea de măsuri sistemice învăţământul terţiar universitar şi non-universitar […] POCU 12.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” POCU 12.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice” POCU 12.11.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2 POCU 09.11.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la GS CS „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” - AP 4, OS 4.16. POCU 09.11.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/480/4/19/ Reducerea numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali. POCU 08.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” POCU 01.11.2018
isAM POC anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.2.1 POC 31.10.2018
isAM POCU: cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Bursa Student antreprenor” POCU 31.10.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/475/4/9/ „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA” POCU 29.10.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate POCU 29.10.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 29.10.2018
isAM POC anunţă prelungirea termenului pentru apelul de proiecte aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 23.10.2018
isAM POCU: cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilitatii pentru apelul de proiecte „Îmbunatatirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 22.10.2018
isAM POCU: cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 22.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” POCU 22.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local” POCU 19.10.2018
isAM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 16.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile marginalizate - e-Incluziune” POCU 15.10.2018
isApel de proiecte POCU: „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” (etapa a III-a) POCU 12.10.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !