Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Corrigendum „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″ POCU 22.12.2020
isPOAT: Ghidul Solicitantului POAT 2014 2020 – in vigoare de la data de 22 decembrie 2020 POAT 22.12.2020
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 22.12.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student POCU 21.12.2020
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 noiembrie 2020 POIM 21.12.2020
isProiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 30 noiembrie 2020 POIM 21.12.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 18.12.2020
isPOIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” POIM 18.12.2020
isPOIM: A fost revizuit ghidul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” POIM 18.12.2020
isPOAT: ADR Centru – Ghidul solicitantului simplificat pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, revizuit 16.12.2020” POAT 18.12.2020
isADR Sud Muntenia - Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice în domeniul specializării inteligente. POAT 17.12.2020
isPOIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM 10/4/2 Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare POIM 17.12.2020
isPOIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM nr. POIM/3/3/2/ Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – proiecte noi de investiții și a apelului de proiecte POIM/1/3/2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – sprijin pregătire proiecte de invenții POIM 17.12.2020
isComunicat de presă referitor revizuirea Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale POIM 17.12.2020
isComunicat de presă referitor la revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare POIM 17.12.2020
isComunicat de presă referitor la revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare POIM 17.12.2020
isADR NV – Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru finanțarea documentaţiilor tehnico-economice proiecte de Specializare Inteligentă POAT 17.12.2020
isSolicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 16.12.2020
isADR Sud Muntenia – Corrigendumul nr. 3 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice în domeniul specializării inteligente POAT 16.12.2020
isLista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/784/6/24 „ Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” POCU 16.12.2020
isPOCU lansează ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății” POCU 15.12.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !