Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POAD/877/1/3 – „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)” POAD 27.04.2021
isLista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/933/6/3/ „Program național pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program național de educație remedială)” POCU 22.04.2021
isLista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 07.04.2021-21.04.2021 POCU 21.04.2021
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov” POCU 21.04.2021
isPOCU – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte "POCU/884/1/4/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs - regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia" și pentru apelul de proiecte POCU/885/2/5/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs - regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 21.04.2021
isAM POCU publică lista intermediară nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ POCU 19.04.2021
isPOCU: Solicitare clarificări pentru apelurile 908, 909, 910 – „Viitor pentru tinerii Neets” POCU 08.04.2021
isLista finală a cererilor de finanțare aprobate și Lista finală de rezerve a cererilor de finanțare rezultate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ OS 6.2, OS 6.3/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” – Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 08.04.2021
isLista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 26.03.2021 – 06.04.2021 POCU 06.04.2021
isLista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – 06.04.2021 POCU 06.04.2021
isLista actualizată la data de 31 martie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală POCU 01.04.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.03.2021 POCU 30.03.2021
isPOIM: Erată la Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale POIM 30.03.2021
isPOAD: Listele cu unitățile în care pot fi utilizate cardurile pentru mese calde POAD 26.03.2021
isAM POCU – Lista intermediara nr. 5 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 19.03.2021-25.03.2021 POCU 25.03.2021
isAM POCU lanseaza apelul non-competitiv „Program național pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program național de educație remedială)”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic POCU 24.03.2021
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate, respectiv lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 24.03.2021
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate apelul de proiecte 921/4/9/ „Creșterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii” POCU 24.03.2021
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 22 martie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 22.03.2021
isPOIM publică rezultatele pentru sesiunea I de evaluare a proiectelor depuse pe apelul 859/8/2/ „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine” POIM 22.03.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !