Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 24.07.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.07.2020
isPOCU: Listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 22.07.2020
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” POCU 21.07.2020
isAM POCU lansează apelurile de proiecte aferente Ghidului Solicitantului Condiții Specifice "Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II" POCU 21.07.2020
isRegistru pentru analiza și tratarea propunerilor primite în perioada consultarii publice privind ghidul de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 POAT 21.07.2020
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 20.07.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/761/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4, „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1 & 3.4. POCU 20.07.2020
isPOAD - consultare publică Ghidul Solicitantului “Acordarea de mese calde POAD”. POAD 20.07.2020
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/826/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II” Regiunea de dezvoltare Centru. POCU 20.07.2020
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 17.07.2020
isPOAT: Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic POAT 17.07.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 17.07.2020
isPOC Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3 POC 16.07.2020
isPOCU: A fost actualizat ghidul „Innotech Student” POCU 15.07.2020
isAM POCU a publicat Ghidul emis de ANOFM pentru întreprinderile sociale (ÎS) și întreprinderile sociale de inserție (ÎSI) POCU 15.07.2020
isAM POAT actualizează ghidul solicitantului POAT 15.07.2020
isPOCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” POCU 13.07.2020
isAnunț de informare cu privire la intrerupere acces la SMIS2014+/MySMIS2014 Toate programele 09.07.2020
isAM POAT publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii de proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente. POAT 08.07.2020
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte: POCU/739/4/20/ "Prima cameră" - Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - Regiune mai dezvoltată București - Ilfov. POCU 08.07.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !