Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU – Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară(VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – la data de 25.01.2021 POCU 25.01.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 14.01.2021-25.01.2021 POCU 25.01.2021
isInstrucțiunea nr. 36/ 2021 privind comunicarea plângerilor prealabile/contestațiilor formulate de Beneficiarii POIM, AP 3-9, împotriva actelor administrative emise de AM POIM POIM 22.01.2021
isAM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere 861/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților” – „Competenţe digitale pentru angajaţii din îNTREPRINDERI MARI” POCU 18.01.2021
isPOCU solicită clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12 POCU 15.01.2021
isPOCU actualizează ghidul „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” POCU 13.01.2021
isPOCU: Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 13.01.2021
isPOCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS II” POCU 08.01.2021
isPOCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I” POCU 08.01.2021
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – decembrie 2020 POCU 04.01.2021
isAM POCU publică liste intermediare ale cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ POCU 30.12.2020
isAM POC Ordinul 1586/29.12.2020/3678/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 POC 30.12.2020
isAM POC publică Ordinul 1583/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018 POC 30.12.2020
isAM POC publică Ordinul 1584/29.12.2020 pentru modificare Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 351/2018. POC 30.12.2020
isAM POCU anunță modificarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” POCU 29.12.2020
isAM POCU anunță modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 28.12.2020
isPOCU: Ordinul nr. 1546/2020 pentru modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților POCU 28.12.2020
isPOCU Innotech Student: lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/829/6/13/ POCU 28.12.2020
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II - Regiuni mai putin dezvoltate.” POCU 24.12.2020
isAM POCU lansează apelurile competitive ”Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” POCU 23.12.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !