Titlu anunț Program operațional Data publicării
isConsultare publică: Ghidul solicitantului – Acțiunea 231 – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice POC 01.08.2019
isDocumente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 26.07.2019
isLista plăților POIM – 26 iulie 2019 POIM 26.07.2019
isOrdinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 26.07.2019
isPrezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 26.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 POC 26.07.2019
isConsultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” POIM 25.07.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea anexei ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” POC 25.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 POC 25.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 POC 25.07.2019
isApelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare POCU 24.07.2019
isInstrucțiunea nr. 24/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC POC 24.07.2019
isLista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 POIM 22.07.2019
isGhidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat POCU 22.07.2019
isApelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare POCU 18.07.2019
isInstrucțiunea nr. 21/2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 POC 18.07.2019
isOrdinul privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, axa prioritară 1 POC POC 18.07.2019
isApelul „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 17.07.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 POIM 16.07.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 POIM 16.07.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !