Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendumul la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" POCU 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendumul la GSCS "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)" POCU 28.11.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/426/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 27.11.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/479/3/13/ POCU 27.11.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ POCU 26.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „ Axa Prioritară 7 Asistență Tehnică”. POCU 23.11.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” POCU 21.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Consolidarea rețelei publice de asistenţă socială comunitară” POCU 14.11.2018
isAM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 13.11.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 13.11.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/454/6/11/„Bursa profesională” POCU 12.11.2018
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/472/6/8/ Implementarea de măsuri sistemice învăţământul terţiar universitar şi non-universitar […] POCU 12.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” POCU 12.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice” POCU 12.11.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2 POCU 09.11.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la GS CS „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” - AP 4, OS 4.16. POCU 09.11.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/480/4/19/ Reducerea numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali. POCU 08.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” POCU 01.11.2018
isAM POC anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.2.1 POC 31.10.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !