Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POAT a revizuit ghidul solicitantului POAT 31.10.2019
isPOIM: 150,4 mil. euro euro pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor POIM 31.10.2019
isSolicitare clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 31.10.2019
isConsultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal POCU 30.10.2019
isPOIM: Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul apelului „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” POIM 29.10.2019
isInstrucțiunea nr. 33/ 2019 privind decontarea costurilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate POC 28.10.2019
isPOCU: 23 mil. euro pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială POCU 28.10.2019
isPOCU lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” POCU 28.10.2019
isCorrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a POCU 28.10.2019
isOrdin 1891/ 18.10.2019 privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data – Secțiunea E-guvernare și Open Data” POC 25.10.2019
isLista plăților POIM – actualizare 25 octombrie 2019 POIM 25.10.2019
isOrdin 639/22.10.2019 privind modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 pentru aprobarea ghidului solicitantului „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate)” POC 25.10.2019
isOrdinul nr. 2020/2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 24.10.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 POIM 21.10.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 POIM 21.10.2019
isPOCU – lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 POCU 21.10.2019
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității – apelul „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 21.10.2019
isLista plăților POIM – actualizare 18 octombrie 2019 POIM 18.10.2019
isLista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 18.10.2019
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” – axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6. Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00. POCU 18.10.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !