Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista plăților POIM – actualizare 27 septembrie 2019 POIM 27.09.2019
isOrdinul nr. 1726/ 2019 privind completarea GS CS „România Start Up Plus”, aferent POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/ 2016 POCU 27.09.2019
isInstrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 – 2020 POC 27.09.2019
isPOCU lansează în consultare publică Ghidul – Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs POCU 26.09.2019
isOrdinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană POCU 26.09.2019
isOrdinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană POCU 26.09.2019
isOrdinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 POCU 26.09.2019
isOrdinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 POCU 26.09.2019
isPOIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate POIM 23.09.2019
isLista plăților POIM – 20 septembrie 2019 POIM 20.09.2019
isPOIM: Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) POIM 18.09.2019
isPOIM alocă 88.7 mil. euro pentru promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor POIM 17.09.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 POIM 16.09.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 POIM 16.09.2019
isPOIM: Apelul „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre” POIM 16.09.2019
isLista plăților POIM – actualizare 13 septembrie 2019 POIM 13.09.2019
isPOCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială POAT 13.09.2019
isPOCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială POCU 13.09.2019
isLansare apel POCU: 5 mil. euro pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor din Delta Dunării POCU 12.09.2019
isAnunț de începere proiect – promovarea impactul Politicii de Coeziune POAT 12.09.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !