Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 30 aprilie 2019 POIM 16.05.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2019 POIM 16.05.2019
isOrientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU 15.05.2019
isOrdinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare POIM 15.05.2019
isInstrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții POIM 15.05.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală POCU 14.05.2019
isRevizuirea Ghidului solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” POIM 14.05.2019
isActualizarea Ghidului solicitantului e-guvernare și interoperabilitate POC 14.05.2019
isAnunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” POAD 10.05.2019
isLista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare” POCU 08.05.2019
isSolicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 07.05.2019
isSolicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” POCU 06.05.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” POCU 03.05.2019
isLista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri POCU 25.04.2019
isLista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri POCU 25.04.2019
isLista finală a proiectelor respinse – apelul „Bunicii comunității” POCU 25.04.2019
isLista finală a proiectelor aprobate – apelul 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltată” POCU 25.04.2019
isLista plăților POIM – actualizare 25 aprilie 2019 POIM 25.04.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru studenți” POCU 24.04.2019
isSolicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate” POCU 23.04.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !