Titlu anunț Program operațional Data publicării
isConsultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” POIM 25.07.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea anexei ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” POC 25.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 POC 25.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 POC 25.07.2019
isApelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare POCU 24.07.2019
isInstrucțiunea nr. 24/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC POC 24.07.2019
isLista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 POIM 22.07.2019
isGhidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat POCU 22.07.2019
isApelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare POCU 18.07.2019
isInstrucțiunea nr. 21/2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 POC 18.07.2019
isOrdinul privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, axa prioritară 1 POC POC 18.07.2019
isApelul „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 17.07.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 POIM 16.07.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 POIM 16.07.2019
isApelul „Stagii de practică pentru studenți”, prelungit până la 30 septembrie 2019 POCU 16.07.2019
isApelul „Stagii de practică pentru elevi”, prelungit până la 12 septembrie 2019 POCU 16.07.2019
isPOCU: Perioada de depunere a proiectelor pentru finanțarea stagiilor de practică pentru elevi și studenți, prelungită POCU 16.07.2019
isLista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 15.07.2019
isOrdinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale POC 15.07.2019
isLista plăților POIM actualizare 12 iulie 2019 POIM 12.07.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !