Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice POCU 18.02.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare” POCU 15.02.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 15.02.2019
isAM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1 POCU 14.02.2019
isMinisterul Fondurilor Europene relansează Ghidul Solicitantului pentru managementul riscului la inundații și eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor aferent Obiectivului Specific 5.1 - POIM 2014-2020 POIM 14.02.2019
isAnunţ AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I” POCU 13.02.2019
isAnunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “BUNICII COMUNITĂȚII - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice” POCU 12.02.2019
isAnunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov” POCU 12.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”. POCU 12.02.2019
isMySMIS2014/SMIS2014+: instalare funcționalități noi dedicate modulului implementare Toate programele 07.02.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/ POCU 06.02.2019
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 04.02.2019
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială POCU 01.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității. POCU 30.01.2019
isAM POC anunță amânarea datei de lansare a apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 29.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/ POCU 29.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/468/4/9/ POCU 29.01.2019
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 25.01.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați” POCU 23.01.2019
isAM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/ POCU 22.01.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !