Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică în consultare GS CS „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” POCU 22.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local” POCU 19.10.2018
isAM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 16.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile marginalizate - e-Incluziune” POCU 15.10.2018
isApel de proiecte POCU: „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” (etapa a III-a) POCU 12.10.2018
isApel de proiecte POCU: „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” POCU 12.10.2018
isAM POCU publică un corrigendum GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA” POCU 11.10.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/379/6/21 „Bursa student antreprenor” POCU 11.10.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” POCU 11.10.2018
isAM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 10.10.2018
isAM POCU lansează apelul competitiv de proiecte „Inovare prin formare” POCU 10.10.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/454/6/11/ „Bursa profesională” POCU 10.10.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 10.10.2018
isAM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 10.10.2018
isAM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” POCU 10.10.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată” POCU 10.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Stagii de practică pentru elevi” POCU 04.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială” POCU 03.10.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevi […]” POCU 02.10.2018
isAM POC anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 02.10.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !