Titlu anunț Program operațional Data publicării
isSolicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 07.05.2019
isSolicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” POCU 06.05.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” POCU 03.05.2019
isLista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri POCU 25.04.2019
isLista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri POCU 25.04.2019
isLista finală a proiectelor respinse – apelul „Bunicii comunității” POCU 25.04.2019
isLista finală a proiectelor aprobate – apelul 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltată” POCU 25.04.2019
isLista plăților POIM – actualizare 25 aprilie 2019 POIM 25.04.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru studenți” POCU 24.04.2019
isSolicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate” POCU 23.04.2019
isModificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 23.04.2019
isAM POCU lansează apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară” POCU 22.04.2019
isAM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități” POCU 22.04.2019
isAM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” POCU 19.04.2019
isLista plăților POIM – actualizare 19 aprilie 2019 POIM 19.04.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 31 martie 2019 POIM 19.04.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 martie 2019 POIM 19.04.2019
isAM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs POCU 18.04.2019
isRegistrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019 - 15.04.2019 POCU 16.04.2019
isAM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 15.04.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !